Ászf

Jelen Szabályzat az afeketelista.eu oldalra terjed ki.


1.Az afeketelista.eu oldal látogatása, használata regisztrációt nem igényel, ugyanakkor bizonyos funkciók eléréséhez szükség van regisztrációra.

2.Az afeketelista.eu oldalon regisztrált felhasználók jogosultak a feltöltött tartalmakhoz kommenteket fűzni. A regisztrációhoz szükséges a nicknév és e-mail cím megadása. A regisztráció során a regisztráló a megadott e-mail címre megkapja a jelszavát, amely a bejelentkezéshez szükséges.


3.A 2. pont alapján elküldött tartalmak vonatkozásában az afeketelista.eu csak a közzététel helyét biztosítja. A közzétett tartalmakat az oldal üzemeltetői nem ellenőrzik, azok írására, tartalmára, gyakoriságára, illusztrálására, egyéb jellemzőire nézve semmilyen ajánlást, megbízást nem adnak. A tartalmat elküldő felhasználók a feltöltésért semmilyen ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt.

4.Az oldalon található, elsősorban az egyes feltöltött tartalmakhoz kapcsolódó fórum célja, hogy az egyes tartalmakhoz kapcsolódó véleményeknek, megjegyzéseknek és hozzászólásoknak helyt adjon.

5.Minden elküldött tartalomért a küldő személy vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; az afeketelista.eu üzemeltetői – saját hozzászólásaikon kívül – felelősséget nem vállalnak.

6.Az oldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.


7.A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

8.Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:

9.Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;


10.Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.


11.Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

12.Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az Üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az Üzemeltető igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.


13.A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.


14.A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.


15.A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.